Declaratie de conformitate

DECLARATIE DE CONFORMITATE

ElectronicService PFA, cu sediul in oras Pancota, Piata Libertatii nr.12A, jud. Arad inregistrat la la Registrul Comertului Arad cu nr. F02/1205/2005 si la DGFP cu CIF/CUI nr. 2095646, in calitate de vanzator al produselor din prezenta factura, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca produsele din aceasta factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu urmatoarele prevederi legislative: OG 21/1992, OG 71/2003, HG 665/1995, HG 1022/2002, HG 457/2003 si Legea 608/2001.
Aparatura, componentele si subansamblurile electronice comercializate in acest magazin respecta urmatoarele standarde europene: EN 55020, EN 55013, EN 55014, EN 60555, EN 60742 si directiva 89/336/EEC.
ElectronicService PFA acorda garantie clientilor sai, persoane fizice si juridice, pentru produsele comercializate in conformitate cu HG 394/1995 si 786/1996. Exceptie fac produsele consumabile si componentele discrete pentru care nu se acorda garantie.

Administrator, ILie ILas